Microsofts nye strategi: Infrastruktur og service for Web 2.0
Friday, June 29, 2007 at 08:36PM
Jostein Algroy

Web 2.0 – det servicebaserede internet – ligesom de kom for sent i gang med deres første internetstrategi og udvikling af Internet Explorer tilbage i 1990’erne. Dengang varede det imidlertid ikke længe, før hovedkonkurrenterne Netscape var slået ud af spillet, da Microsoft først kom på banen. Spørgsmålet er, om Microsoft kan få et tilsvarende comeback i Web 2.0-arenaen, hvor betingelserne er anderledes og langt mere komplekse.

En ting er dog sikker. Microsoft er væbnet til tænderne for at konkurrere om at opbygge det digitale Web 2.0 mediamarked. Det viste de klart på MIX07-konferencen. De har kapital, intelligens, aggressivitet og et gigantisk udviklernetværk til at hjælpe sig. Og de har ingen interesse i, at andre løber med guldet for næsen af dem. Blot er både Google og Yahoo i øjeblikket langt forud for Microsoft.

På MIX07-konferencen kom det også frem, at den næste version af internettet – Web 2.0 – kommer til at handle mere om medie og service end om teknologi. Det er medie- og serviceområdet, der driver udviklingen, og her den reelle kamp kommer til at foregå, ikke på selve teknologien. Men det hænger jo netop sammen, og det er den digitale onlineteknologi i form af software på Rich Internet Application platforme, som lader brugerne bruge services, og dermed få de ”rige online oplevelser”.

Den digitale teknologi kan sammenlignes med et veludviklet vejnet, der er en forudsætning for at opbygge en veludviklet automobilindustri. På samme måde vil den digitale teknologi være forankret i infrastruktur for at kunne integrere de virtuelle medie- og serviceydelser, der præsenteres for forbrugerne som unikke oplevelser.

Roy%20Ozzie.jpg

Det er på denne baggrund, at Microsofts chefsoft-warearkitekt, Ray Ozzie, under sin præsentation på MIX07 første dag påpegede, at Microsoft i fremtiden er stærkt fokuseret på at udvikle de infrastrukturelle produkter, som kan levere ”Connected Entertainment, Connected Productivity and Connected Business” for Microsofts kunder. Og i posen har Microsoft en række teknologier som blandt andet Windows Presentation Foundation, Expression Studio og Silverlight, der sammen med Windows .NET Framework, Windows Vista, Visual Studio, Microsoft Live, Internet Explorer og Windows Mobile placerer Microsoft meget centralt i det nye Web 2.0-billede.

At forbinde disse teknologier i en integreret infrastruktur er klart Ray Ozzies værk. Tankegangen stammer tilbage fra hans berømte memo til Microsofts ledelse allerede i oktober 2005 – lige efter at Microsoft ansatte ham via købet af Groove Network Inc. Her beskriver han udfordringerne for Microsoft med at hale ind på rivalerne i internetverdenen – uden at lægge fingre imellem.

I forhold til Bill Gates er Ray Ozzie mere forstående for at åbne Microsofts teknologier og få dem til at fungere på flere forskellige platforme. Og Ozzie ser applikationsverdenen spænde fra det ”universale webapplications”, som kræver den absolut videste udbredelse og som typisk udøves i en browser til ”experience first applications”, som er meget interaktive, og som kræver at man kan arbejde i et ”offline” miljø.

Medieverdenen driver den kommercielle Web 2.0
Virksomhederne i mediebranchen er presset økonomisk, fordi reklameindtægterne bevæger sig over til bannerreklamer og videoreklamer på internettet. Derfor er de opsatte på at skabe nye græsgange. Og fra præsentationerne på MIX07 ser det ud til, at medieverden er begyndt at forstå Web 2.0.

Firmaer som New York Times, CBS, BBC Radio I, Net-Flix og Disney, som alle er en del af Microsofts udviklerøkosystem, og som har lavet løsninger baseret på Microsofts teknologier, var fremtrædende på konferencen.

Selv om markedet for webbaserede reklamer er forholdsvis lille endnu, forudser Microsoft, at omsætningen på videoreklamer på nettet i USA vil stige fra knap en milliard dollar i 2006 til over 3,6 milliarder i 2010.

Der tegner sig således et billede af, at medieverdenen vil drive den videre udvikling, som bliver kommerciel. På MIX07 fremgik det, at Web 2.0 version af internettet ikke bliver som den første version – som vi kinder med gratis information. I fremtiden skal der tjenes penge – direkte eller indirekte, på formidling af informationer og data. Det er derfor, der i stigende grad skelnes mellem det kommercielle web og det ikkekommercielle web.

Major League Baseball – mlb.com – er et eksempel på en sådan virksomhed. Til sommer lancerer mlb.com udvidede video- og datamuligheder baseret på Silverlightteknologien.

Justin Shaffer, chefarkitekt for mlb.com, demonstrerede hvordan virksomheden har bygget statistiske data og lagt dem ”oven på” videoen og som brugerne kan tilpasse efter egne ønsker. Shaffer demonstrerede, hvordan deres løsninger kunne afspilles på en fremtidig version af Windows Mobile, hvilket muliggør at baseballfans vil være i stand til at følge spillet, uanset hvor de måtte befinde sig.

Microsofts fokus på service

Når Ray Ozzie udlægger Microsofts softwarestrategi som Software + Services, så er det for at bringe en række centrale services, såsom collaboration services eller sociale services, i spil således at både det traditionelle software, men også nye softwareløsninger kan trække på dem.

chart.jpg

Eksempler på dette er Microsoft allerede godt i gang med, med centrale community services på Windows Live såsom MSN Messenger-tjenesten, Live Local korttjenesten, Office Live-tjenesten, eller XBOX Live-tjenesten, som lader XBOX-brugerne danne communities og spille sammen mod hinanden online.

Strategien er altså at levere effektiv desktop- og serversoftware på traditionel vis, men også at binde dette sammen gennem centrale services som skaber communities, netværk og samarbejde på tværs. Desktop og Web smelter ganske enkelt sammen. Fordelen ved dette er, ifølge Ray Ozzie, at man som bruger både får fordelen ved centrale community services, men også har mulighed for at opleve, arbejde og være produktive, når man offline.

Microsoft vil selv levere visse community services, men har ikke glemt, at de først og fremmest er en platformsleverandør som Ray Ozzie siger, så en meget vigtig brik i den centrale services strategi er at opbygge et økosystem af online serviceudbydere som leverer services baseret på Microsoft-platformen, og at styrke Microsofts traditionelle softwarepartnere (ISV’ere) ved at hjælpe dem til selv at skabe innovative online services eller at trække på andre Microsoft partneres online collaborations services. Online service partnerne vil således typisk blive rekrutteret fra eksisterende hosting providere, serviceudbydere eller ISV’ere.

Bo Drejer, Strategy Advisor hos Microsoft Danmark bekræfter at Software + Service-strategien nu er ”yderst central for Microsoft”, og at arbejdet allerede har været i gang i et års tid i Danmark. Et arbejde som i øvrigt er tæt koblet med de nye Rich Internet Application (RIA) platforme såsom Silverlight og WPF.

»Det er et langt sejt træk, ligesom de sidste fire-fem års arbejde med at gøre .NET til den mest udbredte enterprise platform var, men indtil nu går alt efter planen,« udtaler Bo Drejer.

Article originally appeared on AfterDeadline.com (http://www.afterdeadline.com/).
See website for complete article licensing information.