Powered by Squarespace

ARCHIVE

I Arkivet vil du kunne finne alle de artikler som har været publiseret i AfterDeadline. Artiklerne er organiseret på samme måde som du kan se i "Site Navigation". Dog skal du være opmærksom på at hvert modul er struktureret således at artiklerne er at finde i den måned som de er publiseret.


I tillæg har jeg indkorporeret modulet "Downloads" hvor hovedparten af artiklerne er lagt ind som en file - enten i Microsoft Word eller Adobe Acrobat - og som hurtigt kan blive downloadet.